ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU

Forord

Arkiv for Ny Litteratur
Arkiv for Ny Litteratur har til huse på Hald Hovedgaard nær Viborg. Det blev oprettet i efteråret 1971 på Peter Seebergs initiativ i samarbejde med direktøren for forlaget Arena, K.E. Hermann. Arkiv for Ny Litteratur består af en båndsamling, en forretningskorrespondance og Forlaget Arenas arkiv, mens Peter Seebergs arkiv har fået selvstændig status.

Arkiv for Ny Litteratur er blevet til for at kunne bruges. Arkivets størrelse og manglen på orden har imidlertid gjort livet vanskeligt for forskere, som har ønsket at benytte det spændende materiale. Derfor blev et tværinstitutionelt samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet, Statsbiblioteket i Århus, Syddansk Universitetsbibliotek og bestyrelsen bag Arkiv for Ny Litteratur iværksat med henblik på at skaffe midler til registrering af Peter Seebergs arkiv og Forlaget Arenas arkiv. Og i maj 2002 modtog Center for ny litteratur, som det tværinstitutionelle samarbejde under ledelse af professor Anne-Marie Mai valgte at kalde sig, en bevilling fra VELUX FONDEN på to millioner kr.

Syddansk Universitet og Syddansk Universitetsbibliotek har forestået registreringen af Forlaget Arenas arkiv, mens Statsbiblioteket har forestået registreringen af Peter Seebergs arkiv.

Tak til
- VELUX FONDEN for den generøse fondsbevilling.
- Statsbiblioteket og Lotte Thyrring Andersen for hjælp, råd og vejledning.
- Syddansk Universitetsbibliotek, Aase Lindahl, sekretariatet og it-afdelingen for husrum og praktisk bistand.
- Center for ny litteratur, Anne-Marie Mai, Harald von Hielmcrone, Aase Lindahl, Anne Borup, Knud Steffen Nielsen, Lotte Thyrring Andersen og Jørgen Aabenhus for et godt og inspirerende projekt.

Odense, forår 2005
Maria Davidsen
ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU