ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU

Forord

Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgaard
Peter Seebergs arkiv har til huse på Hald Hovedgaard nær Viborg. Her er det placeret efter ønske fra forfatteren, der så den smukke bygning som et kulturelt mødested for forskere og forfattere. Det var Seebergs tanke, at papirerne skulle indgå som en del af et levende kulturmiljø, og arkivets placering på et sted, der danner rammen om et utal af kulturelle og litterære arrangementer, understreger ønsket om brug og virke.

Arkivets størrelse og manglen på orden har imidlertid gjort livet vanskeligt for forskere, som har ønsket at benytte det spændende materiale. Og det var grunden til, at et tværinstitutionelt samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet, Statsbiblioteket i Århus, Syddansk Universitetsbibliotek og Arkiv for Ny Litteratur blev iværksat med henblik på at skaffe midler til registrering af Peter Seebergs arkiv og Arkiv for Ny Litteratur (den anden del af arkivmaterialet på Hald). Center for Ny Litteratur, som det tværinstitutionelle samarbejde under ledelse af professor Anne-Marie Mai valgte at kalde sig, søgte om midler hos Veluxfonden, og maj 2002 vedtog fonden en bevilling til Centeret på to millioner kr. Arkivmaterialet blev fordelt således, at Syddansk Universitet og Syddansk Universitetsbibliotek varetog registreringen af Arkiv for Ny Litteratur, mens Statsbiblioteket varetog registreringen af Peter Seebergs arkiv.

Tak til
- Veluxfonden for den generøse fondsbevilling i 2002.
- Peter Seebergs arvinger - Katrine Ussing og Hanne og Ditte Seeberg - for det store engagement i forbindelse med registreringen af arkivet. Samt til alle, der har bidraget med hjælp og oplysninger.
- Hald Hovedgaard og Statsbiblioteket for praktisk støtte.
- Bjarne Søgaard Andersen for venlig IT-kompetence.
- John Voldsgaard Jensen for fint samarbejde omkring registreringen.
- Center for ny Litteratur - Anne-Marie Mai, Harald von Hielmcrone, Aase Lindahl, Anne Borup, Knud Steffen Nielsen, Maria Davidsen og Jørgen Aabenhus - for et godt og inspirerende projekt.

Århus, forår 2005
Lotte Thyrring Andersen
ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU