ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU

Vejledning

Om arkivet
Peter Seebergs arkiv rummer betydningsfulde manuskripter til de fleste af Seebergs værker, artikler og øvrige arbejder samt en større gruppe utrykte manuskripter. Desuden rummer det en meget stor gruppe breve til og fra forfatteren, personlige papirer (dagbøger, notesbøger), avisudklip, oversættelser, anmeldelser, forlagsresponsa og fotos. Hertil kan føjes en mindre gruppe papirer og breve fra Seebergs familie, venner, forfatter- og museumskolleger.

Principper for registreringen
Hovedgrupperne og undergrupperne
Numrene i parentes ud for de enkelte hovedgrupper og undergrupper henviser ikke til antal manuskripter, breve mm., men til antal numre i arkivet. Ét nummer kan således rumme mange arkivalier.

Manuskripterne
Manuskripterne er ordnet efter følgende princip:

For a) gælder forfatterskabets kronologi. For b) trykår for de enkelte aviser og tidsskrifter. For c) datering og alfabetisering.

De enkelte manuskripter er ordnet efter datering. Hvis datering mangler, er manuskripterne ordnet efter titel eller første linje i manuskriptet.

Manuskripter af andre
Manuskripter af andre er ordnet alfabetisk.

Brevene
Brevene er opdelt efter afsenders eller modtagers navn og placeret i alfabetisk rækkefølge. Hvert navn er tildelt et nummer. Under hvert navn oplyses antal breve, dato/udat. (hvis der er flere breve, oplyses første og sidste dato) samt evt. relation til Peter Seeberg. Breve til og fra Peter Seeberg er placeret under de enkelte navne på afsendere/modtagere.

Ordforklaring til basens poster
Nummer: det enkelte nummer i arkivet.
Gruppe: hovedgruppe og evt. undergrupper.
Navn/Titel: navnet/titlen på arkivaliet.
Beskrivelse: oplysninger om arkivaliet (titel, antal sider, dato/udat.).
Relation: Kun oplysninger, som fremgår af brevhoved (institutioner, firmaer, titler etc.). Familierelationer dog en undtagelse.

ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU