Forlaget Arenas arkiv

Forord
Vejledning
Arkivnøgle
Søgning
Praktiske oplysninger vedrørende brug af arkivet

Aftale om gennemgang af Forlaget Arenas arkiv samt bestillinger meddeles arkivbestyreren Peter Q. Rannes, Centerleder cand.mag. Adresse: Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, DK-8800 Viborg.

Tlf. 8663 8410, fax 8663 8424. mail@haldhovedgaard.dk

Arkivalierne kan kun benyttes på Hald Hovedgaard.
Arkivalierne må ikke offentliggøres uden tilladelse fra de respektive arvinger og rettighedshavere.