Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgaard

Forord
Vejledning
Arkivnøgle
Søgning
Praktiske oplysninger vedrørende brug af arkivet

Aftale om gennemgang af Peter Seebergs arkiv samt bestillinger meddeles arkivbestyreren Peter Q. Rannes, Centerleder cand.mag. Adresse: Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, DK-8800 Viborg.

Tlf. 8663 8410, fax 8663 8424. mail@haldhovedgaard.dk

Arkivalierne kan kun benyttes på Hald Hovedgaard.
Arkivalierne må ikke offentliggøres uden tilladelse fra Peter Seebergs arvinger.